Pravi Poklon - Dostava poklona, Isporuka: Beograd, Novi Sad, Niš...Cela Srbija.

English English  |  German Deutsch  |  Italian Italiano  |    
 
Uslovi poručivanja, sigurnost i privatnost


USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE CVETNIH ARANŽMANA

Objašnjenje termina koji se koriste u tekstu:
PORUDŽBINA je obligacioni odnos kupca (lica koje je naručilo robu i izvršilo ili se obavezalo da će izvršiti plaćanje) i Cvećara-Online koje se obavezalo da će prodatu robu isporučiti primaocu na mesto i/ili adresu koju je kupac odredio.
VAŽEČA PORUDŽBINA je kada je kupac izvršio plaćanje ili se obavezao da će izvršiti plaćanje i kada je stavio na raspolaganje Cvećari-Online sve neophodne podatke potrebne za izvršenje isporuke.
NARUČILAC (KUPAC) je lice koje je naručilo robu od Cvećara-Online
PRIMALAC je lice koje je odredio naručilac da robu primi.

PRIMANJE PORUDŽBINE

Cvećara-Online prima porudžbine neposredno u prostorijama cvećare i posredno telefonom ili pismeno putem e-mail-a (direktno napisanog ili poslatog preko on-line formulara koji se nalazi na sajtu Cvećara-Online).
U izuzetnim slučajevima, kada je neophodan precizniji dogovor ili predaja dodatnog materijala koji se isporučuje uz naručeni cvetni aranžman, neophodan je dolazak klijenta u prostorije cvećare. U slučaju nemogućnosti dolaska klijenta, Cvećara-Online će poslati svog predstavnika kod klijenta (ova usluga se naplaćuje).
Naručilac je dužan da Cvećara-Online pruži sve relevantne podatke neophodne za uspešnu i nesmetanu isporuku a koji se odnose na ime i prezime primaoca, tačnu adresu na koju se vrši dostava, kontakt telefon primaoca i druge bitne podatke.

ROKOVI I TERMINI ISPORUKE

Cvećara-Online će naručenu robu isporučiti na traženu adresu po želji kupca vodeći računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke.
Cvećara-Online zadržava pravo da sat i minut dostave prilagodi svojim mogućnostima ali ne više od 60 minuta pre i 60 minuta posle traženog vremena isporuke.
Dostava cveća za sahrane (na groblje, u kapelu iz koje se vrši ispraćaj) se obavlja najkasnije jedan sat pre zakazanog termina sahrane.

DOSTAVA

Cvećara-Online će naručeni cvetni aranžman dostaviti na adresu primaoca.
Naručilac može biti i primalac, ako naručuje cveće za sebe. Osim primaoca cveće može preuzeti i bilo koja druga osoba na adresi primaoca ukoliko to želi učiniti.
Cvećara-Online će naručioca obavestiti o izvršenoj dostavi (SMS-om, e-mailom ili telefonom).
Naručioc je obavezan da bude telefonski dostupan u vreme naznačeno za dostavu kako bi mogao stupiti u kontakt u slučaju mogućih problema prilikom dostave.

Dostava u bolnice, hotele i kancelarije

Za dostavu u navedene institucije biće potrebni dodatni podaci: tačan naziv ustanove, adresa, telefon, broj sobe, sprat itd.
Dostave na takva mesta se smatra izvršenom i kada se naručeni aranzman primi osobi zadužena za prijem ovakvih pošiljki.

IZVRŠENJE DOSTAVE

Dostava će se smatrati izvršenom kad primatelj ili nadležna osoba na adresi primatelja potpiše dostavnicu.
Cvećara-Online će uložiti maksimalne napore da izvrši dostavu, ali u četiri niže navedena slučaja iako se dostava ne izvrši, smatra se izvršenom:
* Primatelj odbija primiti pošiljku;
* Adresa ili podaci o primatelju netačni;
* Primatelj nije na navedenoj adresi u naznačeno vreme a eventualna prisutna lica (sustanari, komšije, kolege) odbijaju da prime cvetni aranžman;
* Viša sila kojom je Cvećara-Online stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu.

U prva tri slučaja obavestićemo naručitelja o nastaloj situaciji. Naručitelj će, ukoliko to želi, moći o svom trošku podići proizvod u Cvećara-Online u roku od 36 sati od trenutka kad ga obavestimo. Ukoliko u ovoj situaciji u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt s naručiteljem, dostavu ćemo smatrati izvršenom.

REKLAMACIJE

Reklamacije na izporučeni cvetni aranžman Cvećara-Online će uvažiti ukoliko je dojavljena u roku od 1 sata nakon izvršene dostave.
Reklamacije će se uvažiti u slučaju da Cvećara-Online nije ispoštovali bilo koji ugovoreni deo u narudžbi, ukoliko je isporučen pogrešan cvetni aranžman ili je isporuka izvršena pogrešnoj osobi ili na pogrešnu adresu.
Cvećara-Online se obavezuje da eventualne navedene propuste ispravi u najkraćem mogućem vremenu.

OTKAZIVANJE PORUDŽBINE

Zbog moguće zloupotrebe otkazivanje porudžbine nije moguće!

PROIZVODI (CVEĆE I BILJNI MATERIJAL)

Zbog sezonskih karakteristika i prirode biljnog materijala Cvećara-Online ne može garantovati da će izgled proizvoda biti u svim detaljima istovetan onome s pripadajuće slike. Cvećara-Online će uvek težiti da ugrađeni elementi budu istovetni sa fotografijom poručenog aranžmana, ali u interesu poručioca, Cvećara-Online zadržava pravo zamene jedne ili više komponenti u proizvodu, ali uvek tako da proizvod i dalje stilom i kvalitetom odgovara pripadajućem opisu.
Cveće na pojedinim slikama se nalazi u punom cvatu. Cvećara-Online zadržava pravo da u naručeni aranžman ugradi cveće u fazi pupoljka (čime se trajanje cvetnog aranžmana vremenski produžava).
Upozorenja i situacije u kojima Cvećara-Online ne preuzima odgovornost za nastalu štetu
Poručioc treba da je svestan da poručuje „živi” proizvod, pa iako Cvećara-Online garantuje da će upotrebiti biljni materijal najboljeg kvaliteta, dužina "života" dostavljenih proizvoda zavisi od prirode prolaznosti samog biljnog materijala i o nezi koju mu primalac pruži.
Neke vrste cveća i lišća mogu biti toksične ili izazivati osipe na koži. Potrebno je držati ove proizvode izvan dohvata dece i osoba sa osetljivom kožom, prati ruke nakon kontakta sa cvećem i lišćem.
Polen s prašnika nekih cvetnih vrsta (poput liljana ili anemona) može ostaviti trajne mrlje na odeći. Primalac treba da vodi računa da se odeća i nameštaj ne dodiruju sa ovakvim vrstama cveća.
Nikada ne ostavljajte cveće blizu električnih naprava i uvek koristite nekakav zaštitni materijal izmedu posuda s biljem i površine na kojoj one stoje.
Neki aranžmani sadrže voće, povrće, sveće ili druge dekorativne predmete. Niti jedan deo aranžmana nije namenjen jelu. Sveće nije preporučljivo paliti u blizini zapaljivih stvari i predmeta ili ih zapaljene ostaviti bez nadzora.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNI PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU

Cvećara-Online se obvezuj da će čuvati privatnost svih svojih korisnika.
Preuzete podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluge koristiće isključivo u svrhu realizacije primljenih porudžbina te ih neće davati na korišćenje trećim licima.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima u Cvećara-Online koji ih mogu koristiti isključivo u cilju pružanja usluge naručiocu. Svi zaposleni u "Cvećara-Online" i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Korišćenjem usluga Cvećara-Online pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko ne želite da uzimamo Vaše lične podatke ili se ne slažete s nekim delom ove izjave, molimo Vas da se ne koristite usluge Cvećara-Online.

Potpisivanjem prodžbenice u prostorijama Cvećara-Online, poručivanjem putem telefona ili e-mail-a podrazumeva se da je poručioc upoznat sa gore navedenim USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE CVETNIH ARANŽMANA i da je u celosti saglasan sa njima. 
Načini plaćanja | Reference | Kontakt | O nama